voor de akkerbouw van morgen

Leden aan het woord

Toegevoegde waarde op het boerenerf

“De ontwikkeling op akkerbouwbedrijven gaat hard. Denk bijvoorbeeld aan precisielandbouw. Het biedt ondernemers ontzettend veel kansen. BO Akkerbouw kan ondernemers ondersteunen en versterken in deze tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen. Met alle kennis die de organisatie in huis heeft, kan BO Akkerbouw echt van toegevoegde waarde zijn op het boerenerf. BO Akkerbouw moet aan de slag met onderwerpen waar de hele akkerbouwsector baat bij heeft. Ik heb het dan over thema’s als gewasbescherming, bodem, water en data-uitwisseling.

De verbindend verklaring is daarbij heel belangrijk.“

Dirk de Lugt, Royal Cosun