voor de akkerbouw van morgen

Akkerbouwer aan het woord

In BO Akkerbouw zijn akkerbouwers actief in het bestuur, de secties en de werkgroepen. Zo zijn wij niet alleen een brancheorganisatie voor, maar ook van akkerbouwers. Zij stellen zich hier graag aan u voor. Hendrik Jan ten Cate trapt af.

“Met de hele keten spelen we in op kansen en uitdagingen”

Foto: De Eendrachtbode

Hendrik Jan ten Cate is bestuurslid bij BO Akkerbouw. We stellen half november 2020 zeven vragen aan de akkerbouwer uit  Poortvliet.

Is de oogst goed gegaan?
“Zeker. De laatste bieten zijn vannacht opgehaald, dus ik ben helemaal klaar. De aardappelen heb ik vroeg kunnen oogsten, omdat ik kon beregenen. De oogst verliep onder perfecte omstandigheden. Dat is trouwens meer geluk dan wijsheid. Bij collega’s die nu nog bezig zijn, gaat het door de natte omstandigheden moeizaam.”

Hoe ziet uw bedrijf eruit?
“Mijn belangrijkste teelt is aardappelen, die 35 hectare beslaan. Ik teel op 5 hectare het vroege ras Frieslander, een tafelaardappel. Verder teel ik Innovator en Markies, beide fritesaardappelen. Daarnaast heb ik 12 hectare zaaiuien, 8 hectare wortelen, 14 hectare suikerbieten, 17 hectare wintertarwe, 8 hectare graszaad en 4 hectare bloemzaden.”

Wat is mooiste van het vak?
De diversiteit. Als akkerbouwer is elke dag anders, omdat we meebewegen met de seizoenen en met het weer. En natuurlijk hou ik van de vrijheid van het ondernemerschap.”

En wat vindt u het lastigst?
“De vele regels, die steeds dichter bij de bedrijfsvoering komen. Daar heb ik wel eens moeite mee. Ondernemers kunnen zelf betere keuzes maken dan de overheid, omdat ze dichtbij de praktijk staan. Wat ik ook minder leuk vind, is dat het vak individueler wordt. Er zijn steeds minder boeren dan tien jaar geleden; je doet veel alleen.”

Zijn dat ook redenen geweest om actief te worden in besturen?
“Zeker. Bestuurswerk zorgt voor verbreding van mijn bedrijf, waardoor ik me met de inhoud kan bemoeien. Daar heb ik altijd interesse in gehad. Van het een kwam het ander: ZLTO, LTO Nederland en BO Akkerbouw.”

Wat kan BO Akkerbouw voor akkerbouwers betekenen?
“Het is een kleine organisatie, waar we met z’n allen trots op kunnen zijn. BO Akkerbouw heeft veel invloed en is daardoor van grote betekenis voor de sector. Collectief halen we geld op om de akkerbouw met onderzoek op een hoger niveau te krijgen. Elke euro die we ophalen, wordt verviervoudigd. Dat is een enorme prestatie.
Bij BO Akkerbouw zit bovendien de hele keten om tafel. Samen kunnen we op kansen en uitdagingen inspelen. Zo versterken we elkaar. Het maakt snel schakelen mogelijk, bijvoorbeeld bij de compensatieregeling voor fritesaardappelen. Een krachtige BO Akkerbouw is goed voor akkerbouwers.”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen eruit?
“Anders dan nu. We staan voor behoorlijke uitdagingen. We zullen naar duurzamere teeltsystemen gaan, waar veel aandacht is voor de bodem. Ook verwacht ik dat data en nieuwe technieken een steeds grotere rol gaan spelen. Of die hun intrede doen, hangt wel af van de verdiencapaciteit van de sector. De kostprijs wordt hoger, maar de verdiensten niet. Daar maak ik me wel zorgen over. We zijn afhankelijk van internationale ontwikkelingen, zoals de Brexit en handelsbelemmeringen. Ook corona heeft meer impact dan ik had verwacht. Een eerlijk verdienmodel is wel de basis om investeringen te kunnen doen in de akkerbouw van morgen.”