voor de akkerbouw van morgen

Vereniging

BO Akkerbouw heeft de ambitie om het centrale platform en kenniscentrum te zijn voor de akkerbouwketens. Het zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken.

De Nederlandse akkerbouw, goed voor een toegevoegde waarde van 15 miljard euro, verdient een sterk platform. Naast sterke bedrijven en goed werkende ondernemersorganisaties voor telers, handelaren en verwerkende bedrijven is er behoefte aan een platform voor keten- en gewasoverschrijdende zaken. Daarom hebben diverse organisaties in de Nederlandse akkerbouw de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) opgericht.

Leden en partners

Het lidmaatschap kan worden aangevraagd door organisaties die ondernemingen vertegenwoordigen die actief zijn in de Nederlandse akkerbouwketens. Ook bedrijven die actief zijn in de akkerbouw kunnen het lidmaatschap aanvragen. Naast leden kent de vereniging partners. Het partnerschap staat open voor organisaties die actief zijn in of voor de Nederlandse akkerbouw en een bijdrage willen leveren aan de doelstellingen van BO Akkerbouw. Op dit moment kent de BO Akkerbouw de volgende leden en partners:

Agrifirm Plant

Avebe

Het Comité van Graanhandelaren

Cosun

Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging (CZAV)

Van Iperen B.V.

LTO Nederland

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK)

Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO)

Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV)

Plantum NL

Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI)

 

Medewerkers

A. (André) Hoogendijk

directeur
079 30 30 331

H. (Heleen) Aarsen

Office manager
079 30 30 330

E. (Edwin) de Jongh

Beleidsmedewerker
Onderzoek, kennis en innovatie
079 30 30 334

J. (Hans) de Keijzer

Beleidsmedewerker
Gewasbescherming, CEMP, Rassenonderzoek, Graszaad en Graszoden, en Cichorei
079 30 30 335

H. (Hanno) Martens

Administratief medewerker
079 30 30 336

G. (Geert) Pinxterhuis

Projectleider Actieplan Plantgezondheid
079 30 30 330

J. (Jan) Wielemaker

Beleidsmedewerker
Governance, Financiën, Akkerbouwcertificering, Markt- en Prijsinformatie, en Functionaris voor de gegevensbescherming
079 30 30 332