voor de akkerbouw van morgen

Schema-eisen VVAK 2019-2020 gepubliceerd

De documenten voor het Voedsel- en Voederveiligheidscertificaat Akkerbouw (VVAK) voor het seizoen 2019/2020 zijn vanaf nu beschikbaar. VVAK 2019/2020 is op een aantal punten geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een aantal nieuwe eisen en een aantal vervallen eisen.

Zo zijn er nieuwe criteria opgenomen die voortvloeien uit het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw. Deze zijn er vooral op gericht de teler bewuster te maken van de inzet van instrumenten voor een duurzamer teeltpraktijk en hebben daarom het karakter van een aanbeveling. Het betreft onder meer de registratie van het gebruik van biostimulanten indien deze worden gebruikt en van het resultaat ervan. Ook omvat het registraties bij het toepassen van bodemanalyses en bij investeringen om de bodemgezondheid te verbeteren. Verder is het toepassen van een erfemissiescan als aanbeveling opgenomen.

Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen is opgenomen in Hoofdstuk 1 van de telerhandleiding en in de checklist zijn alle wijzigingen gemarkeerd. In het komende seizoen 2019/2020 zullen de CI’s bij hun inspecties speciale aandacht schenken aan de kans op glasdeeltjes in het product. Glasdeeltjes vormen een voedselveiligheidsrisico in de productieketen van akkerbouwproducten.

Het Akkerbouw Certificeringsoverleg, waarin telers, loonwerkers, handel en industrie vertegenwoordigd zijn, beheert het VVAK en de onderliggende gewasmodules. Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) faciliteert het certificeringsoverleg. Het handboek en de telerhandleiding VVAK 2019/2020 zijn dan ook te vinden op de website van de brancheorganisatie www.bo-akkerbouw.nl. De zelfbeoordelingslijst (“checklist”) en het formulier teeltregistratie voor 2019 komen binnen enkele dagen als invulbare tekstbestanden via de website beschikbaar. Later dit seizoen volgen meer bijlagen als invulbare tekstbestanden.

Het beheer van het VVAK wordt betaald uit een opslag op de nota van de CI van € 2,50 per VVAK-gewasmodule/gewascertificaat en duurzaamheidscertificaat per jaar. De CI’s specificeren deze “afdracht Akkerbouw Certificeringsoverleg” apart op hun nota’s en dragen deze af aan BO Akkerbouw.