voor de akkerbouw van morgen

Hoe eenvoudig registreren en gegevens verstrekken

Op verzoek van de akkerbouwsector voert BO Akkerbouw een programma Onderzoek en Innovatie uit. Het programma wordt betaald uit financiële bijdragen van telers van aardappelen, granen en suikerbieten. Voor het vaststellen van de bijdrage bent u juridisch verplicht zich te registreren bij en gegevens te verstrekken aan BO Akkerbouw. Dat kan het eenvoudigst door het geven van een machtiging in het machtigingenregister in mijnRVO.nl of via een schriftelijke machtiging met het Formulier machtiging perceelsgegevens. Doet u dat via het formulier, dan meldt BO Akkerbouw deze machtiging aan RVO.nl. RVO.nl registreert de machtiging voor u in uw eigen mijnRVO.nl-account en bevestigt dit aan u per brief. Vanzelfsprekend kunt u uw machtiging in uw eigen mijnRVO.nl zelf beheren (de looptijd aanpassen, de machtiging intrekken, etc.). Omdat het programma Onderzoek en Innovatie loopt tot en met 31 december 2020, adviseren wij u deze datum te kiezen als einddatum voor de looptijd van de machtiging.

Let op: zonder een geldige machtiging voldoet u niet aan uw verplichtingen aan BO Akkerbouw. U kunt aan uw verplichtingen voldoen door (opnieuw) een machtiging af te geven of u schriftelijk te registreren en uw perceelsgegevens te verstrekken (zie: Formulier verplichte registratie en gegevensverstrekking). Omdat het verstrekken van een machtiging bij RVO.nl voor BO Akkerbouw administratief de eenvoudigste en dus de goedkoopste manier is om de vereiste gegevens te verkrijgen, ontvangen telers die de gegevens verstrekken via een machtiging bij RVO.nl een korting van € 50,- (maar nooit meer dan het factuurbedrag) op de factuur voor de financiële bijdrage.