voor de akkerbouw van morgen

Oproep voor akkerbouwers aan digitaal panel Kennis en Innovatie

Op 30 november 2018 heeft de BO Akkerbouw een oproep geplaatst voor het indienen van wensen en projectideeën voor kennis en innovatie in de akkerbouwsector.
In de beoordeling is voorzien in een digitaal panel (Digipanel) van akkerbouwers dat geraadpleegd wordt over de prioritering van de ingediende wensen en projectideeën. Deze raadpleging vindt plaats in de periode 8 februari tot 1 maart 2019.
Belangstellende akkerbouwers worden gevraagd zich voor dit Digipanel aan te melden (via info@bo-akkerbouw.nl). Voorwaarde is wel dat u niet direct betrokken bent bij een van de ingediende wensen of projectideeën.

Indien u zich aanmeldt voor het panel zullen wij uw naam, bedrijfsnaam, vestigingsplaats en E-mailadres registreren en uitsluitend gebruiken voor het raadplegen van het panel. Op uw persoonsgegevens is ons privacyreglement van toepassing.