voor de akkerbouw van morgen

BO Akkerbouw stelt onderzoekstarieven voor 2018 vast

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw heeft de tarieven voor het onderzoek voor 2018 vastgesteld. Iedere akkerbouwer met granen, suikerbieten en/of aardappelen draagt bij aan het onderzoeksprogramma. De tarieven per hectare bedragen: consumptie- en pootaardappelen € 13,20, zetmeelaardappelen € 8,80, suikerbieten € 8,80 en granen (tarwe, gerst, haver, rogge) € 4,40. Akkerbouwers kunnen aan het eind van 2018 een factuur verwachten waarmee de verplichte bijdrage aan het collectieve akkerbouwonderzoek wordt opgelegd. Er komt een bedrag van € 2,25 miljoen voor onderzoek beschikbaar. 

Hiermee komt het collectieve onderzoek ten behoeve van de akkerbouw terug, nadat het vanwege het opheffen van het Productschap Akkerbouw grotendeels was stilgevallen. Het gaat om onderzoek dat akkerbouwers alleen gezamenlijk kunnen organiseren en waarvan iedereen profiteert.

Jaap van Wenum, voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van LTO en de sectie Teelt van BO Akkerbouw is blij dat het nu zover is. “Onafhankelijk onderzoek is onmisbaar. Er komt veel op de sector af. Het onderzoek dat akkerbouwers gezamenlijk financieren, gaat over belangrijke thema’s, zoals gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid, klimaat en plantgezondheid. Stuk voor stuk zaken die bepalend zijn voor de toekomst van de akkerbouw en waar telers goed onderbouwde keuzes in willen maken.”

Akkerbouwers beslissen zelf over de onderzoeksagenda, benadrukt NAV-voorzitter Teun de Jong en vice-voorzitter van de sectie Teelt. “De sectie Teelt, waarin telers namens LTO, NAV en NAJK zitting hebben, bepaalt de projecten die worden uitgevoerd nadat eerder een panel met ruim honderd telers heeft aangegeven welke thema’s zich lenen voor het onderzoeksprogramma.”

Omdat het onderzoek van belang is voor alle Nederlandse akkerbouwers verklaarde de overheid het programma, de financiering en de verplichting tot registratie en gegevensverstrekking verbindend. Daarmee betalen alle telers mee. Akkerbouwers reageerden massaal op het verzoek van BO Akkerbouw om hun areaalgegevens te verstrekken. Dit kan eenvoudig door het verstrekken van een machtiging op mijn.RVO.nl of via een schriftelijke opgave. Binnenkort schrijft BO Akkerbouw de telers aan die dat nog niet hebben gedaan en krijgen ze alsnog de gelegenheid aan deze verplichting te voldoen.

BO Akkerbouw

BO Akkerbouw vertegenwoordigt ketens van uitgangsmateriaal, teelt, handel en verwerking. BO Akkerbouw richt zich met onder meer onderzoek en innovatie op onderwerpen die meerdere gewassen en ketens raken en bepalend zijn voor de toekomst van de sector, zoals plantgezondheid, bodem en klimaat. Leden/partners zijn LTO Nederland, NAV, NAJK, Agrifirm Plant, AVEBE, Comité van Graanhandelaren, Cosun, CZAV, NAO, Plantum, Van Iperen en VAVI.