voor de akkerbouw van morgen

Akkerbouwsector komt met Plan van Aanpak Erwinia

Akkerbouwsector komt met Plan van Aanpak Erwinia De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft in de vergadering van 21 maart 2018 besloten om budget vrij te maken voor een Plan van Aanpak Erwinia 2017-2020.

Doelstelling van het Plan van Aanpak is om een effectieve beheersing van het probleem Erwinia spp. (zwartbenigheid) mogelijk te maken. De geleden schade voor pootgoedtelers moet minimaal worden gehalveerd en de gebruikers van pootgoed in ons land kunnen de problematiek goed beheersen. Een Stuurgroep zal in de periode 2017-2020 jaarplannen met activiteiten opstellen. Deze activiteiten kunnen omvatten: onderzoek, monitoring, demonstratie en voorlichting, communicatie en projectorganisatie. Binnenkort zal de eerste vergadering plaatsvinden. De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Nederland, NAV en als adviseur,  deskundigen van de NAO, WUR, NAK en de BO Akkerbouw. Dit besluit wordt eerst gefinancierd (ca. 0,5 miljoen euro) uit de overgedragen reserves van de gewasfondsen pootaardappelen en consumptieaardappelen van het voormalige Productschap Akkerbouw en daarna, mocht dat nodig zijn, uit de nog te verkrijgen middelen van de verplichte financiële bijdragen in kader van het verbindend verklaarde  onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw. Dit is na het Plan van Aanpak Aardappelmoeheid en het Plan van Aanpak Meloidogyne de derde keer dat dankzij collectieve middelen een groot probleem in de akkerbouw aangepakt kan worden.