voor de akkerbouw van morgen

Akkerbouwsector komt met Plan v. Aanpak Meloidogyne

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft  in de vergadering van 9 november 2017 besloten om 1 miljoen euro vrij te maken voor een Plan van Aanpak Meloidogyne chitwoodi/fallax 2017-2020.

Doelstelling van het Plan van Aanpak is om verdere verspreiding en ontwikkeling van Meloidogyne chitwoodi/fallax te voorkomen en de continuïteit van de pootgoedteelt te borgen. Een Stuurgroep zal in de periode 2017-2020 jaarplannen met activiteiten opstellen. Deze activiteiten kunnen omvatten: onderzoek, monitoring, demonstratie en voorlichting, communicatie en projectorganisatie. Nog dit jaar zal de eerste vergadering plaatsvinden. De Stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Nederland, NAV en de Stichting Pootgoedversterkende maatregelen (PVM) en deskundigen als adviseur. Dit besluit is genomen op initiatief van de werkgroep LTO Pootaardappelen en wordt gefinancierd uit de overgedragen reserves van het gewasfonds pootaardappelen van het voormalige Productschap Akkerbouw.