voor de akkerbouw van morgen

VVAK stopt met Keurcompost

N.B.: zie voor het actuele nieuws over compost en VVAK ons persbericht van 12 april 2021

Keurcompost voldoet niet meer aan de eisen die VVAK stelt aan compost voor de akkerbouw. Vanaf 1 april 2021 mogen akkerbouwers alleen nog compost accepteren met een analyserapport van de leverancier dat aantoont dat aan de eisen van VVAK wordt voldaan. Ook kan compost worden gebruikt dat is voorzien van het certificaat RHP. De reden van deze wijziging is dat Keurcompost onlangs de normen voor verontreinigingen substantieel heeft verruimd. Telers die in de afgelopen periode te goeder trouw Keurcompost Klasse A hebben gekocht zullen hun VVAK certificaat niet verliezen.

VVAK stelt strenge normen aan de kwaliteit van compost met het oog op de bodemgezondheid van akkerbouwers en het voorkomen van vervuiling van de voedselketen. Naast de wettelijke bepalingen in de Meststoffenwet gelden onder VVAK de onderstaande normen voor glas, steen en overige verontreinigingen in compost.

 

 

 

 

 

 

In de nieuwe eisen voor Keurcompost Klasse A, die per 1 januari 2021 ingegaan blijken te zijn, liggen de eisen op  max. 0,10% voor ‘bodemvreemde’ verontreinigingen inclusief glas en op max. 2,00 % voor steen. Voor het Akkerbouw Certificeringsoverleg (ACO) dat VVAK beheert is deze verruiming onacceptabel. Het ACO beschouwt daarom Keurcompost Klasse A niet langer als afdoende borging van de kwaliteitseisen voor compost. Keurcompost Klasse B, met nog ruimere normen dan Klasse A, was reeds niet toegestaan.

André Hoogendijk, voorzitter ACO: “We zijn als sector onaangenaam verrast door de wijzigingen bij Keurcompost. Het verruimen van de normen door Keurcompost mag niet leiden tot vervuiling van onze akkers en van onze voedselketen. Daarom zien we geen andere mogelijkheid dan te stoppen met het toestaan van Keurcompost binnen VVAK. Telers kunnen nu bij hun leverancier vragen om een analyserapport waaruit blijkt dat de geleverde compost voldoet aan de VVAK-normen. Voor veel telers is dit al staande praktijk, maar voor andere telers betekent dit dat zij hierover contact dienen op te nemen met hun leverancier.”

Akkerbouwers die sinds 1 januari jl. te goeder trouw Keurcompost Klasse A hebben gekocht, behouden hun VVAK-certificaat. Per 1 april 2021 is de aankoop van Keurcompost door VVAK-deelnemers echter niet meer toegestaan. Telers dienen dan te beschikken over een analyserapport dat aantoont dat de compost voldoet aan de eisen van VVAK. Telers mogen ook compost gebruiken met het certificaat RHP. De volledige eisen aan compost binnen VVAK staan hier.