voor de akkerbouw van morgen

Nieuwsbrief november 2020

In BO Akkerbouw nieuwsbrief november 2020

 • Deadline compensatieregeling nadert
 • Topsector keurt vier onderzoeken goed
 • Hendrik Jan ten Cate: "Samen kunnen we snel schakelen"
 • Factuur voor 2020 op de mat
 • Groenbemesterdag biedt akkerbouwer handvatten
 • Eerste resultaten loofdodingsproeven 2020
 • Meld u aan voor webinars Bodem en Bemesting
 • Gezocht: percelen met verdichte ondergrond
 • Handige database biedt info over bodemziekten
 • Inundatie restgrond voorkomt verspreiding AM
 • Tripspopulaties beheersen zonder chemie is uitdaging
 • Op weg naar duurzaam onkruid bestrijden
 • Wegval kiemplanten uien kende meerdere oorzaken
 • Kies met beslisboom juiste middel voor kiemremming
 • Bedrijvennetwerk maakt organische-stofbalans op
 • Zo brengt u online uw kennis op peil