voor de akkerbouw van morgen

Projecten BO Akkerbouw scoren hoog bij Topsectoren

"Projecten BO Akkerbouw scoren hoog bij Topsectoren”
12 projecten gehonoreerd – bijdragen telers verviervoudigd

De Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hebben 12 projecten van Brancheorganisatie Akkerbouw gehonoreerd. Daarmee is BO Akkerbouw verantwoordelijk voor 10% van het totaal aantal nieuwe projecten van deze twee Topsectoren. Op basis van een bijdrage van € 2,5 miljoen van akkerbouwers wordt hiermee voor € 10 miljoen aan projecten in gang gezet. Voor elke euro die akkerbouwers inleggen via de verplichte bijdrage voor het programma Onderzoek en Innovatie wordt er voor vier euro aan projecten voor de akkerbouw uitgevoerd.

In totaal had BO Akkerbouw 14 projectvoorstellen ingediend bij de twee Topsectoren. Daarvan zijn er nu 12 gehonoreerd en staan er 2 op de reservelijst. De officiële toekenning van de projecten vindt plaats medio december als minister Schouten van LNV haar handtekening zet. Aangezien elk project met verschillende partners wordt uitgevoerd en er nog overlegd wordt over de inhoud van de projectcontracten, kan de inhoud van de projecten op dit moment nog niet bekend worden gemaakt. Er kan wel worden gesteld dat deze projecten bij elkaar een breed scala aan vraagstukken op het gebied van met name bodem, klimaat en gewasbescherming afdekken.

De honorering van deze projecten volgt bijna een jaar na de Oproep van de brancheorganisatie. In december 2018 heeft BO Akkerbouw alle akkerbouwers in Nederland gevraagd om met projectideeën te komen. Er zijn uiteindelijk meer dan 100 projectideeën geformuleerd op basis van vragen uit de praktijk. Het Digipanel van de brancheorganisatie met daarin 100 akkerbouwers heeft dit teruggebracht tot ongeveer 30 onderzoeksvragen die zijn uitgezet bij erkende onderzoeksinstellingen. De  voorstellen zijn uitgewerkt samen met de leden van BO Akkerbouw. Uiteindelijk zijn er 14 voorstellen ingediend bij de Topsectoren.

Directeur André Hoogendijk: “We hebben dit jaar een enorm goede score behaald bij de Topsectoren. Dat komt ten eerste doordat we systematisch hebben gewerkt op basis van wensen uit de praktijk. De vragen, zorgen en uitdagingen van de akkerbouwers staan altijd centraal. Naast de inbreng van de telers doen ook de BO-leden op het gebied van handel en verwerking vaak mee met projecten. Dat vergroot de kennis en de slagkracht. Daarnaast heeft  BO Akkerbouw een sterke financiële basis. Alle akkerbouwers dragen verplicht bij en dat zorgt voor één grote portemonnee. En met geld kun je geld maken, dat blijkt maar weer.”

BO Akkerbouw
BO Akkerbouw is het centrale platform en kenniscentrum voor de Nederlandse akkerbouwketens. De organisatie zorgt voor één krachtig geluid van de Nederlandse akkerbouw, draagt de ambities van de sector uit en komt met oplossingen voor collectieve vraagstukken. De leden en partners van BO Akkerbouw zijn Agrifirm NWE, Avebe, Cosun, CZAV, Het Comité van Graanhandelaren, LTO Nederland, NAJK, NAO, NAV, Plantum, Van Iperen en VAVI. Het programma Onderzoek en Innovatie wordt geheel gefinancierd door akkerbouwers op basis van de jaarlijkse verplichte bijdrage.