voor de akkerbouw van morgen

Onderzoekswens indienen

Dien direct uw wens voor Onderzoek en Innovatie in via het contactformulier. BO Akkerbouw fungeert als platform voor de akkerbouwsector. Alle stakeholders worden in de gelegenheid gesteld om, passend binnen de kaders van dit programma, wensen voor onderzoek en innovatie in te brengen. Na beoordeling en prioritering ontstaat een werkplan dat "vanuit het veld" is opgesteld (en draagvlak zou moeten hebben). De volgende stakeholders worden onderscheiden:

  1. - akkerbouwers (georganiseerd en niet-georganiseerd);
  2. - bedrijfsleven (georganiseerd en niet-georganiseerd);
  3. - erfbetreders (waaronder bedrijfsadviseurs);
  4. - onderzoeksinstellingen en andere R&D structuren;
  5. - beleidsmakers en -medewerkers (algemeen).