voor de akkerbouw van morgen

Oproep 2021

BO Akkerbouw vraagt aan kennisinstellingen om projectideeën voor ontwikkeling en verspreiding van kennis voor akkerbouwers. De Oproep 2021 vindt plaats op basis van meer dan 350 onderzoekswensen die akkerbouwers in de afgelopen periode hebben ingediend. Kennisinstellingen kunnen tot en met 2 mei 2021 projectideeën indienen. De ideeën worden vervolgens voorgelegd aan een digitaal panel van akkerbouwers. De beste projectideeën mogen daarna worden uitgewerkt tot concrete voorstellen. Het versterken van de positie van akkerbouwers en hun verdienvermogen zijn belangrijke randvoorwaarden voor de projecten.

Het beschikbare budget voor de oproep is 2,5 miljoen euro. Het gaat hierbij om geld dat akkerbouwers gezamenlijk inleggen met hun jaarlijkse bijdragen aan BO Akkerbouw. In de afgelopen periode hebben bijna 600 akkerbouwers een vragenlijst ingevuld over hun onderzoekswensen. Dat heeft geleid tot circa 350 verschillende wensen voor kennis en innovatie. BO Akkerbouw vraagt aan kennisinstellingen om projectideeën in te dienen op basis van een uitgebreide uitvraag in de Oproep 2021. De kennisinstellingen dienen gebruik te maken van het format voor projectideeën.

Planning Oproep 2021

Januari/februari             Indienen van onderzoekswensen door akkerbouwers

25 maart                             Start van de uitvraag naar kennisinstellingen

2 mei                                     Deadline voor het indienen van projectideeën

Mei                                        Consultatie van het Digipanel van akkerbouwers over projectideeën

Juni                                       Besluitvorming binnen de BO over projectideeën

Juli-september              Uitwerking van projectideeën door kennisinstellingen

14 september                Deadline voor het indienen van uitgewerkte projectvoorstellen

November                       Besluitvorming binnen de BO over projectvoorstellen

Onderzoeksprogramma
BO Akkerbouw organiseert het onafhankelijk onderzoek voor de sector. Dit gebeurt op basis van het Programma Onderzoek en Innovatie. Akkerbouwers betalen samen het onderzoek via een verplichte onderzoeksbijdrage per hectare. Zij investeren daarmee in kennis en innovatie op het gebied van onder meer bodem, plantgezondheid en precisielandbouw. Deze onderwerpen zijn complex en de onderzoeken zijn kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Daarom organiseert de sector dit als collectief. De resultaten van de onderzoeken komen openbaar beschikbaar voor alle akkerbouwers.

Documenten
Oproep 2021 voor projectideeën
Format voor projectideeën
Programma Onderzoek en Innovatie
Regeling verplichte registratie en gegevensverstrekking
Regeling verplichte financiële bijdragen