voor de akkerbouw van morgen

Markt en prijsinformatie

Kenmerkend aan Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is de platformfunctie. In het bestuur van BO Akkerbouw is de gehele akkerbouwketen vertegenwoordigd. Dit maakt dat BO Akkerbouw kan optreden als onafhankelijk -mits feitelijk en objectief- informatieverstrekker. Op verzoek van de ketenpartijen beheert BO Akkerbouw een informatiesysteem over transacties tussen teler en aardappelverwerkende industrie - het Platform Aardappel Transacties (PAT) - en worden transactielijsten aangeleverd voor de beursnoteringen van fritesgeschikte aardappelen door PotatoNL. Ook publiceert BO Akkerbouw de exportbekendmakingen voor consumptie- en industrieaardappelen. De gegevens uit PAT worden gepubliceerd door Boerenbusiness. De exportbekendmakingen vindt u hier.

Transactielijst ten behoeve van PotatoNL

Iedere dinsdag en donderdag -indien er wordt genoteerd- levert BO Akkerbouw aan de noteringscommissie, conform een protocol, een lijst aan met daarop de actuele aardappeltransacties (zonder de gegevens van koper en verkoper). Mede op basis van deze lijst worden  tweemaal per week de aardappelnoteringen vastgesteld. De 'BO-lijst' wordt niet gepubliceerd.