voor de akkerbouw van morgen

Keurmeester aardappelen

De aardappelsector heeft de Brancheorganisatie Akkerbouw (BO Akkerbouw) gevraagd om de beëdigingsprocedure en de beëdiging van de keurmeesters m.b.t. de keuring van consumptie- en industrieaardappelen te regelen.

Keurmeesters spelen een belangrijke rol in de keten. De aardappelprijs is mede afhankelijk van de kwaliteit. Daarom wil de aardappelsector dat de keuring wordt uitgevoerd door gekwalificeerde mensen die een eed afleggen dat ze dat op de goede manier doen. De procedure is geregeld in de Regeling keurmeester aardappelen 2016

Het doel is om te waarborgen dat de (kwaliteits)keuring op basis waarvan de leveranciers van de aardappelen worden uitbetaald, wordt uitgevoerd door een gekwalificeerde keurmeester die hiervoor met goed gevolg een proeve van bekwaamheid (basisopleiding/cursus) heeft afgelegd.

De keurmeester dient hiertoe een schriftelijk verzoek tot beëdiging en de vereiste gegevens in bij BO Akkerbouw. Hiervoor is een modelbrief opgesteld.

BO Akkerbouw publiceert op haar website een lijst met beëdigde keurmeesters, zodat telers kunnen zien of hun partij is gekeurd door een keurmeester die hiervoor beëdigd is. Een lijst met beëdigde keurmeesters treft u hier aan.