voor de akkerbouw van morgen

Vlas en Hennep.NL

Vlas en Hennep.NL is de vereniging van de Nederlandse vlas- en hennepsector. Zaaizaadbedrijven, telers, handelaren en verwerkers van vlas en hennep vormen de leden van de vereniging. Andere bedrijven of organisaties die belangstelling hebben voor deze gewassen, participeren in de vereniging als partner. Het secretariaat is ondergebracht bij de Brancheorganisatie Akkerbouw.