voor de akkerbouw van morgen

Stichting Bevordering Cichorieteelt

De Stichting Bevordering Cichoreiteelt is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft de teelt van cichorei te bevorderen. Een belangrijke activiteit is het begeleiden van het rassenonderzoek voor cichorei. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van zaaizaadbedrijven, de telers en de verwerkende industrie. Het secretariaat van de stichting is ondergebracht bij de Brancheorganisatie Akkerbouw. De Stichting Bevordering Cichoreiteelt kent geen eigen website. Op de website cichorei.nl treft u meer informatie aan over het telen van cichorei.