voor de akkerbouw van morgen

Rassenlijst

De Stichting CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst) draagt zorg voor de jaarlijkse uitgave van de Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Het secretariaat van de stichting is ondergebracht bij de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Rassenbulletins

Van de volgende gewassen zijn rassenbulletins beschikbaar. Deze worden opgesteld door de onderzoekers die het rassenonderzoek uitvoeren. Behalve over de rassen van de rassenlijst bevatten deze bulletins ook informatie over rassen die nog in onderzoek zijn.
 1. cichorei
 2. groenbemesters
 3. lokgewassen
 4. suikerbieten
 5. triticale
 6. vezelvlas
 7. wintertarwe
 8. zaaiuien
 9. zetmeelaardappelen
 10. zomergerst
 11. zomertarwe
 12. Direct naar de actuele rassenbulletins