voor de akkerbouw van morgen

Gewasbescherming

Overzicht gewasbeschermingsmiddelen per gewas

De Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP) Akkerbouw van BO Akkerbouw interpreteert de besluiten van het CTGB en houdt hiervoor lijsten bij. Deze lijsten geven per gewas een overzicht van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, het doel waarvoor de middelen zijn toegelaten en hoe vaak u een gewasbeschermingsmiddel mag toepassen. Via het contactformulier kunt u aangeven van welk(e) gewas(sen) u een overzicht van de toegelaten gewasbeschermingsmiddelen wenst te ontvangen.

Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP)

De Brancheorganisatie Akkerbouw financiert het project ‘Effectief middelenpakket’. Doel is het realiseren van een effectief gewasbeschermingsmiddelenpakket voor de akkerbouw, zodat een duurzame rendabele teelt mogelijk blijft. Telers van alle akkerbouwgewassen kunnen hun knelpunten en wensen voor toelatingen doorgeven aan de Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP) van BO Akkerbouw. De CEMP richt zich op de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen door bestaande en toekomstige knelpunten te inventariseren. Vervolgens gaat de CEMP met teeltadviseurs, onderzoekers en toelatingshouders na welk gewasbeschermingsmiddel gewenst is en of een toelating is te realiseren. Daarbij is met name aandacht voor de 'kleine toepassingen', omdat toelatingshouders daar minder aandacht voor hebben. Voor financiële ondersteuning voor residuonderzoek en voor aanvraagkosten voor een uitbreiding van een bestaande toelating met kleine toepassingen (NL KUG) of voor een wederzijdse erkenning kan beroep worden gedaan op het Fonds Kleine Toepassingen. De overheid, de toelatingshouders en de telers financieren dit fonds. Voor sommige knelpunten (‘noodsituaties’) is een tijdelijke oplossing mogelijk via een vrijstelling voor maximaal 120 dagen.

Nuttige links

  1. www.gewasbescherming.nl
  2. www.ctgb.nl
  3. www.kennisakker.nl