voor de akkerbouw van morgen

Dienstverlening voor derden

Op verzoek voert de BO Akkerbouw secretariaats- en beleidstaken uit voor partners in de akkerbouwketen. De inhoud van en de voorwaarden waaronder de dienstverlening plaatsheeft worden vastgelegd in een zogenaamde dienstverleningsovereenkomst.

U kunt hieronder navigeren naar voor u interessante webpagina's.

Rassenlijst
De Stichting CSAR (Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst) draagt zorg voor de jaarlijkse uitgave van de Aanbevelende Rassenlijst voor Landbouwgewassen. Het secretariaat van de stichting is ondergebracht bij de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Vlas en Hennep.NL

Vlas en Hennep.NL is de vereniging van de Nederlandse vlas- en hennepsector. Zaaizaadbedrijven, telers, handelaren en verwerkers van vlas en hennep vormen de leden van de vereniging. Andere bedrijven of organisaties die belangstelling hebben voor deze gewassen, participeren in de vereniging als partner. Het secretariaat is ondergebracht bij de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Werkgroep Graszaad en Graszoden

De Werkgroep Graszaad en Graszoden is een onafhankelijke werkgroep die tot doel heeft heeft de teelt van graszaad en graszoden te bevorderen. Een belangrijke activiteit is het opzetten en financieren van onderzoeksprogramma’s. Hiervoor is er een samenwerking met DLV Plant en Proefboerderij Rusthoeve. Samen vormen zij het Expertisecentrum Graszaad en Graszoden. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van zaaizaadbedrijven, graszaadtelers en graszodenkwekers. Het secretariaat van de werkgroep is ondergebracht bij de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Stichting Bevordering Cichoreiteelt

De Stichting Bevordering Cichoreiteelt is een onafhankelijke stichting die tot doel heeft de teelt van cichorei te bevorderen. Een belangrijke activiteit is het begeleiden van het rassenonderzoek voor cichorei. Het bestuur van de stichting bestaat uit vertegenwoordigers van zaaizaadbedrijven, de telers en de verwerkende industrie. Het secretariaat van de stichting is ondergebracht bij de Brancheorganisatie Akkerbouw.

Gewasbescherming

De Brancheorganisatie Akkerbouw financiert het project ‘Effectief middelenpakket’. Doel is het realiseren van een effectief gewasbeschermingsmiddelenpakket voor de akkerbouw, zodat een duurzame rendabele teelt mogelijk blijft.