voor de akkerbouw van morgen

Data intensieve akkerbouw

Data (bijvoorbeeld uit teeltregistratiesystemen) en het delen van data kunnen bijdragen aan betere beslissingen voor teler en afnemer en aan het voorkomen dat dezelfde gegevens op meerdere plaatsen moeten worden vastgelegd. Kortom: het draagt bij aan een efficiëntere en kwalitatief sterkere keten! Dit werkt alleen als ieder zich houdt aan duidelijke spelregels. Daarom hebben organisaties binnen de akkerbouwketen besloten tot een gedragscode over het delen van data in de akkerbouw. De organisaties en bedrijven die hebben bevestigd deze gedragscode te zullen toepassen treft u hier aan.

De gedragscode samengevat

De gedragscode kan worden samengevat in de volgende punten:
  • de rechten op de data van het teeltbedrijf zijn in handen van de teler: hij is “eigenaar”
  • omdat de kwaliteit van de data de waarde ervan bepaalt, staat de teler in voor de juistheid en de volledigheid van de data
  • de afnemer van de data moet vooraf het gebruiksdoel van de data melden aan de teler. Deze beslist of zijn data mogen worden gedeeld voor dit doel.
  • de afnemer mag de data alleen gebruiken voor het overeengekomen gebruiksdoel
  • de afnemer van de data gaat zorgvuldig om met de data. Dit betekent dat de afnemer de data zo goed mogelijk beveiligt tegen verlies, diefstal en onbevoegde toegang en dat hij regelmatig back-ups maakt om dataverlies te voorkomen.
De volledige tekst van de Gedragscode Datagebruik Akkerbouw treft u hier aan. Achtergrond informatie treft u hier aan. Hierin wordt nut en noodzaak van de gedragscode toegelicht.

De gedragscode toepassen

Bedrijven en andere organisaties die de gedragscode willen toepassen, kunnen dit kenbaar maken door het toezenden van een ondertekende zelfverklaring volgens bijgaand model. Deze kan worden gezonden aan info@bo-akkerbouw.nl. Bedrijven en organisaties die de ondertekende zelfverklaring hebben ingediend, mogen het logo voeren waaruit blijkt dat zij de gedragscode toepassen.

Klachten op opmerkingen Heeft u klachten of opmerkingen over de toepassing van de gedragscode? Meld deze dan via het contactformulier of via een bericht aan info@bo-akkerbouw.nl. Vermeld in uw bericht:
  • uw klacht of opmerking
  • (bij een klacht) de organisatie of het bedrijf waarop de klacht betrekking heeft
  • uw naam en contactgegevens