voor de akkerbouw van morgen

Certificering

Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK) is begin 2005 ontstaan door het samenvoegen van de Voedselveiligheidscertificaten (VVC’s) voor aardappelen, suikerbieten, industriegroente en granen, zaden en peulvruchten (GZP). Het VVAK verschilt inhoudelijk niet van de afzonderlijke VVC's met uitzondering van zetmeelaardappelen en suikerbieten. Het VVAK betekende een vereenvoudiging, omdat alle eisen voor deze gewassen opgenomen zijn in één certificatieschema. Op het certificaat wordt vermeld voor welke van de gewassen het certificaat geldt.
 

Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK)

De beheerder van VVAK is het Akkerbouw Certificeringsoverleg, waarin de telers (LTO/NAV), afnemers (VAVI/BO Akkerbouw/AVEBE/Suiker Unie/NAO en Vigef), kwekers (Plantum NL) en loonwerkers (Cumela) zitting hebben. Het certificaat wordt geaccepteerd door alle afnemers binnen het Akkerbouw Certificeringsoverleg. Het systeem bestaat uit twee documenten: (1) het handboek, en (2) de telershandleiding.

Open hier het VVAK Handboek 2018

Open hier de VVAK Telerhandleiding 2018/2019

De volgende formulieren zijn hier beschikbaar als invulbare bestanden.

Zelfbeoordeling/checklist
Het formulier zelfbeoordeling/checklist kunt u invullen en naar keuze opslaan of printen.

Teeltregistratieformulier 2018 - 2019
Het teeltregistratieformulier dient u eerst op te slaan voordat u het kunt invullen.

Model bedrijfsplan duurzaamheid
Het model bedrijfsplan dient u eerst op te slaan voordat u het kunt invullen.

Om u goed te kunnen voorbereiden op een VVAK-inspectie, vindt u hier een lijst met documenten voor een VVAK-inspectie.

VVAK en hygiënecode food en feed

Het VVAK is op 23 januari 2006 door minister Veerman goedgekeurd als hygiënecode voor de teelt van gewassen voor het gebruik als levensmiddelen (hygiënecode food). Op 27 augustus 2008 is het VVAK door minister Verburg goedgekeurd als hygiënecode voor de teelt van gewassen voor het gebruik als diervoeder (hygiënecode feed). Bedrijven met het VVAK certificaat voldoen hierdoor aantoonbaar aan de Europese hygiëne-eisen voor voedsel en diervoeder, zoals die met ingang van 1 januari 2006 van kracht zijn. Deze eisen maken onderdeel uit van de voorwaarden voor het verkrijgen van de bedrijfstoeslag. Het VVAK is op 7 februari 2007 door het toenmalige Productschap Diervoeder gelijkwaardig verklaard met GMP+ 'Teelt van voedermiddelen' (GMP+B6), waardoor de producten afgezet kunnen worden voor humane én dierlijke consumptie.

VVC of VVAK?

Indien u reeds één of meerdere VVC’s hebt, dan kunt u deze via uw Controlerende Instantie (CI) laten omzetten in VVAK. Indien u nog geen VVC hebt, dan kunt u bij onderstaande CI’s informatie opvragen en/of u aanmelden. Het is raadzaam om bij meerdere CI’s offerte’s aan te vragen. De volgende CI’s zijn erkend door het Akkerbouw Certificeringsoverleg én hebben aangegeven bereid te zijn om ondernemers te inspecteren op de eisen van het VVAK:
  1. Vinçotte ISACert Nederland BV: Mw. H. Hoogendoorn, Obrechtstraat 28E, 8031 AZ Zwolle, 088-6252476.
  2. SGS Nederland BV: Mw. I. Kreupeling, Postbus 200, 3200 AE Spijkenisse, 088-2143276.
  3. Control Union Certifications BV: Dhr. W. Middag, Postbus 161, 8000 AD Zwolle, 038-4260100.

Opslag op nota

Om de kosten van het Akkerbouw Certificeringsoverleg (o.a. beheer van het VVAK) te financieren brengen de CI’s jaarlijks een bedrag van € 2,50 (tarief 2018) per VVAK-gewasmodule of gewascertificaat in rekening. De CI’s maken dit bedrag zichtbaar als een opslag op hun nota en dragen dit bedrag af aan de BO Akkerbouw.

Loonwerk

Voor loonwerkers (inclusief burenhulp) zijn certificaten opgesteld, waarmee aangetoond kan worden dat voldaan wordt aan de eisen uit het VVAK (en onderliggende VVC’s). De teler is overigens verantwoordelijk voor het voldoen aan de eisen bij loonwerk. De teler kan aantonen dat de loonwerker voldoet aan de eisen met een door de loonwerker verstrekte kopie van:
  1. een VKL-certificaat (vermelding op www.vkl.nl is ook voldoende);
  2. het VVAK (of VVC) voor het betreffende gewas (bij telers die ook loonwerker zijn);
  3. een kopie goedkeuring van de spuit en kopie van de spuitlicentie (als door de loonwerker alleen spuitwerkzaamheden worden verricht);
  4. elk ander certificaat of bewijs waarmee de eisen worden afgedekt. Het Belgische Vegaplan certificaat (teelt/loonwerk) is door het Akkerbouw Certificeringsoverleg erkend als schema dat de eisen afdoende afdekt.

Ondersteunende informatie voor het VVAK

De tilwijzer bevat praktische informatie ter voorkoming en beperking van fysieke overbelasting door tillen.
Diervoederketen.nl Informatie over Nederlandse en Europese diervoederwetgeving is te vinden op de website van de Federatie Nederlandse Diervoederketen.