voor de akkerbouw van morgen

Producten/Diensten

Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw is het platform voor de Nederlandse akkerbouw. Op verzoek van de verschillende schakels in de keten, regelt en ondersteunt de BO allerlei activiteiten die bijdragen aan een sterkere akkerbouwsector.  

Onderzoek en Innovatie

De Nederlandse akkerbouwsector is wereldwijd toonaangevend op het gebied van duurzame teelt. Producten, kennis en uitgangsmateriaal gaan de hele wereld over en leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de economie. Om die koploperspositie te kunnen behouden, moeten akkerbouwers voortdurend blijven vernieuwen en investeren in kennis. 

Via het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw organiseert de sector zelf onafhankelijk onderzoek. Akkerbouwers betalen dat samen, via een onderzoeksbijdrage per hectare. Ze investeren daarmee in kennisontwikkeling, kennisverspreiding en innovaties op het gebied van o.a. bodem, gewas, water, kringlopen, energie en data. Dit soort onderwerpen heeft een complexe achtergrond, zijn daardoor kostbaar en niet door een individuele akkerbouwer te financieren. Vandaar dat de sector dit collectief regelt. Het uitgangspunt is: iedere teler kan nu of in de toekomst baat hebben bij de resultaten.

Markt- en prijsinformatie

BO Akkerbouw is een platform voor de hele akkerbouwketen en heeft een bestuur dat bestaat uit vertegenwoordigers uit alle schakels. Hierdoor kan zij optreden als onafhankelijke verstrekker van informatie. Op verzoek van ketenpartijen beheert BO Akkerbouw een informatiesysteem over transacties tussen teler en aardappelverwerkende industrie – het Platform Aardappel Transacties (PAT) – en levert zij transactielijsten voor de beursnoteringen van fritesgeschikte aardappelen door PotatoNL. Verder verzamelt en publiceert BO Akkerbouw maandelijks de verwerkingscijfers van de aardappelverwerkende industrie en de exportcijfers voor consumptie- en industrieaardappelen.

Certificering

BO Akkerbouw voert het secretariaat van het Akkerbouw Certificeringsoverleg. In dit overleg maken telers, afnemers, kwekers en loonwerkers afspraken over product- en voedselveiligheid. De sector heeft hierdoor één certificatieschema: Voedsel- en Voederveiligheid Akkerbouw (VVAK). Het VVAK is goedgekeurd als hygiënecode voor de teelt van gewassen voor levensmiddelen (hygiënecode food) en voor diervoeder (hygiënecode feed).

Dienstverlening voor derden

Op verzoek van ketenpartijen voert BO Akkerbouw diverse secretariaats- en beleidstaken uit. Zo voert zij het secretariaat voor de Stichting Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), de vereniging Vlas en Hennep.nl, de werkgroep Graszaad en Graszoden en de Stichting Bevordering Cichoreiteelt.