voor de akkerbouw van morgen

Versterken biodiversiteit

Inzet
Bijdragen aan het vergroten van de biodiversiteit en actief medevormgever zijn van een aantrekkelijk landschap.

Acties, status voorjaar 2019

 1. Opzetten praktijkonderzoek biologische bestrijding en onderzoek naar rol functionele agrobiodiversiteit; kennis vertalen naar beslissingsondersteunende systemen
  Status: aantal projecten loopt.
 1. Ontwikkelen biodiversiteitsmonitor
  Status: de monitor is in ontwikkeling. Na de presentatie van het Deltaplan biodiversiteitsherstel kondigden BO Akkerbouw, WWF-NL en Rabobank de ontwikkeling van de biodiversiteitsmonitor voor de akkerbouw aan. De akkerbouwsector levert via BO hiertoe een financiële bijdrage van 22.500 euro. Planning is dat de monitor gereed is in 2020.
 1. Ontwikkelen verdienmodellen versterken biodiversiteit
  Status: dit actiepunt volgt op de ontwikkeling van de monitor. Initiatief voor verdienmodellen ligt vooral bij direct betrokken stakeholders (‘keteninitiatieven’).
 1. Starten regionale initiatieven vergroten biodiversiteit en cultuurhistorische elementen
  Status: dit actiepunt volgt op de ontwikkeling van de monitor.

Doelen uit actieplan