voor de akkerbouw van morgen

Milieuprestaties inzichtelijk maken voor de markt

Inzet
Duurzaamheidsinspanningen en impact ervan concreet maken. Lees meer.

Acties, status voorjaar 2019

 1. Vernieuwen Programma Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB)
  Status: er is een aantal aanpassingen doorgevoerd in de DAB-module van het VVAK; implementatie met ingang van teeltseizoen 2019 / 2020. Het betreft bij het merendeel van de criteria voornamelijk inzet op bewustwording.
 1. Marktpositie versterken
  Status: te adresseren bij direct betrokken stakeholders (‘keteninitiatieven’).
 1. Inzicht in residu-cijfers
  Status: inventarisatie monitoringsprogramma’s en resultaten in 2019.
 1. Inzicht in milieu-impact
  Status: BO Akkerbouw is ‘consortiumpartner’ bij PPS Milieu-indicator gewasbescherming. De uitkomst van dit project volgen.

Doelen uit actieplan